CEBULA SCARLET 5G Zobacz większe

CEBULA SCARLET 5G

Nowy produkt

CEBULA SCARLET 5G

Więcej szczegółów

50 Przedmioty

3,70 zł brutto

Opis
Waga5g
Więcej informacji

Odmiana średniopóźna, okres wegetacji 120-125 dni, bardzo plenna. Tworzy cebule kuliste, lekko spłaszczone. Sucha łuska ciemno czerwona,dobrze przylegająca. Załamywanie szczypioru jednoczesne. Masa cebuli 90-100 g.Zawartość suchej masy 12-12,5 %, miąższ czerwono-biały. Przydatna do bezpośredniego spożycia,krótkiego przechowywania oraz do przemysłu przetwórczego. Zalecana norma wysiewu 800 tys. szt. nasion/ha (tj. 3,2-3,5 kg).

Opakowanie : 5g

Oświadczam, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 i (EU) nr 1143/2014 oraz uchylającym dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/W do każdej jednostki handlowej dołączony jest paszport roślin.

Produkty powiązane